Code ẩn bài viết khỏi trang chủ Blogspot

Trong blogspot khi viết bài bạn muốn ẩn bài viết không cho show ra ở trang chủ thì thủ thuật này sẽ chỉ cách ẩn bài viết trên trang chủ blogpsot.
Ví dụ bạn có một bài viết tin tức nhưng không muốn người khác biết thì ẩn đi bằng cách thêm vào 1 label được quy định sẵn
Để làm được như vậy, Bạn cần đăng nhập Blogger, vào Design >> Edit HTML(chỉnh sửa HTML), chọn Expand Widget Templates (nhớ Backup Template phòng khi code hỏng để còn tài lại ).

Tìm dòng <b:includable id='main' var='top'>. Tính từ dòng này trở xuống vài dòng code mình sẽ tìm thấy đoạn code giống hoặc tương tự như đoạn code bên dưới.
Mã:
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:include data='post' name='post'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
<b:if cond='data:post.includeAd'>
<b:if cond='data:post.isFirstPost'>
<data:defaultAdEnd/>
<b:else/>
<data:adEnd/>
</b:if>
<data:adCode/>
<data:adStart/>
</b:if>
<b:if cond='data:post.trackLatency'>
<data:post.latencyJs/>
</b:if>
</b:loop>
Rồi bạn thay nó bằng đoạn code bên dưới.

Mã:
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<b:if cond='data:label.isLast == &quot;true&quot;'>
<b:if cond='data:label.name != "
Tin tức"'>
<b:include data='post' name='printPosts'/>
</b:if>
</b:if>
</b:loop>
</b:if>
<b:else/>
<b:include data='post' name='printPosts'/>
</b:if>
</b:loop>
Lúc này bạn tìm thẻ đóng </b:includable> của <b:includable id='main' var='top'>

Rồi đặt đoạn code bên dưới vào sau thẻ </b:includable> nói trên.
Mã:
<b:includable id='printPosts' var='post'>
<b:if cond='data:post.dateHeader'>
<h2 class='date-header'>
<data:post.dateHeader/>
</h2>
</b:if>
<b:include data='post' name='post'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
</b:includable>
Chú ý cái Tin tức là cái bạn có thể đổi tên ,các bài viết trong Tin tức sẽ không được hiển thị tại trang chủ.
Code ẩn bài viết khỏi trang chủ Blogspot Code ẩn bài viết khỏi trang chủ Blogspot Reviewed by Mỹ phẩm Muahangvip on tháng 4 12, 2015 Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.